Legislatie

ORDIN privind aprobarea planurilor-cadru de învĂțĂmânt pentru învĂțĂmântul gimnazial- omencs.3590-2016.pdf


 

Examenul Național de definitivare în învĂțĂmânt 2016-2017.zip

  • ORDIN Nr.  5087/31 august 2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare ÅŸi desfĂÅŸurare a examenului naÅ£ional de definitivare în învĂÅ£Ământ
  • METODOLOGIA de organizare ÅŸi desfĂÅŸurare a examenului naÅ£ional de definitivare în învĂÅ£Ământ
  • ORDIN  Nr.  5223/19 septembrie 2016 privind aprobarea Calendarului de organizare și desfĂșurare a examenului național de definitivare în învĂțĂmânt în anul școlar 2016-2017
  • Calendarul de organizare și desfĂșurare a examenului național de definitivare în învĂțĂmânt în anul școlar 2016-2017
  • FIȘĂ DE ÎNSCRIERE 1 la examenul naÅ£ional de definitivare în învĂÅ£Ământ pentru candidaÅ£ii aflaÅ£i pentru prima oarĂ în situaÅ£ia efectuĂrii stagiului de practicĂ
  • FIȘA DE EVALUARE 1 a activitĂții didactice  în cadrul  inspecÅ£iei de specialitate la clasĂ
  • PROCES-VERBAL pentru  inspecÅ£ie de specialitate
  • GRILA DE EVALUARE  a portofoliului profesional personal 

Ordin privind structura anului școlar 2016-2017