Ghiduri metodologice

  • Ordinul ministrului educaÅ£iei nr. 3.410/16.03.2009, privind aprobarea Planurilor-cadru de învĂÅ£Ământ pentru clasele a IX-a – a XII-a, filierele teoreticĂ ÅŸi vocaÅ£ionalĂ, cursuri de zi;

  • Ordinul ministrului educaÅ£iei nr. 3.411/16.03.2009, privind aprobarea Planurilor-cadru de învĂÅ£Ământ pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologicĂ, învĂÅ£Ământ de zi ÅŸi învĂÅ£Ământ seral;

  • Ordinul ministrului educaÅ£iei nr. 3.412/16.03.2009, privind aprobarea Planurilor-cadru de învĂÅ£Ământ pentru clasa a X-a, ÅŸcoala de arte ÅŸi meserii, pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologicĂ, ruta directĂ de calificare, pentru clasa a XI-a, anul de completare, precum ÅŸi pentru clasele a XI-a – a XII-a ÅŸi a XII-a/a XIII-a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologicĂ, cursuri de zi ÅŸi seral.

Nota: pt. învĂÅ£Ământul gimnazial planurile-cadrul sunt nemodificate
* Planurile-cadru valabile pot fi accesate la adresa: http://www.edu.ro>Organisme şi instituţii afiliate>Centrul Naţional de Evaluare si examinare (CNEE)> Curriculum > Acte normative emise de MECT

ÎnvĂțĂmântul profesional

  • OMEN 3152/2014 privind aprobarea planurilor-cadru de inv pentru invatamantul profesional de 3 ani.

  • OMEN 3218/2014 privind aprobarea planului-cadru de inv pentru invatamantul profesional special.

  • ORDIN referitor la aplicarea programelor ÅŸcolare în învĂÅ£Ământul profesional de stat cu durata de 3 ani ÅŸi în învĂÅ£Ământul profesional special, începând cu anul ÅŸcolar 2014-2015, precum ÅŸi la aprobarea programei ÅŸcolare pentru Consiliere ÅŸi orientare, curriculum diferenÅ£iat pentru învĂÅ£Ământul profesional de stat cu durata de 3 ani, clasele a IX-a, a X-a, a XI-a.

* Noile Planuri-cadru pentru învatamantul profesional pot fi accesate la adresa:http://programe.ise.ro/Actuale.aspx